Rabaty w PTTK

Każdy z członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego po opłaceniu składki członkowskiej otrzymuje Legitymację PTTK, będącą jednocześnie Kartą Rabatową PTTK. Dzięki Karcie członkowie PTTK mogš korzystać z rabatów handlowych na usługi noclegowe w wybranych obiektach PTTK (do 20 %) i innych, których właściciele podpisali umowy w ramach systemu Karty Rabatowej PTTK, a także w wypożyczalniach sprzętu turystycznego i sportowego, na usługi gastronomiczne, przewozowe, handlowe i inne. Szczegóły można znaleźć na stronie;


www.pttk.pl/zycie/rabaty

Rabat Orange DATA:


naciśnij na zdjęcie, aby dowiedzieć się więcej

Rabat Orange VOICE:


naciśnij na zdjęcie, aby dowiedzieć się więcej