Krótko o PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest prawnym następcą oraz spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku tych Towarzystw.Każdy z członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego po opłaceniu składki członkowskiej otrzymuje Legitymację PTTK, będącą jednocześnie Kartą Rabatową PTTK. W PTTK o/Mysłowice bardzo dobrze układa się współpraca z młodzieżą. W mysłowickich 12 szkołach funkcjonują Szkolne Kluby Krajoznawczo-Turystyczne. Jest to największa ilość SKKT w województwie śląskim. Blisko 70% wszystkich członków PTTK w Mysłowicach stanowi młodzież.

Członkostwo w PTTK

Zarząd PTTK oddział Mysłowice

Statut oddziału "Mysłowice" PTTK

Sprawozdanie zarządu oddziału PTTK Mysłowice z działalności w XIII kadencji 2009 - 2013

Sprawozdanie zarządu oddziału PTTK Mysłowice z działalności w XIV kadencji 2013 - 2017