SZLAKI PIESZE


SZLAK CZERWONY im. Mariana Kantora - Mirskiego przebiegający od Janiny Barbary przez Giszowiec - Dolinę Murckowską - Wesołą Falę w Wesołej - Morgi -Szyb Stanisława - Kąpielisko "Słupna" - Mysłowice. Szlak nisi imię Mariana Kantora - Mirskiego /1884-1942/ uczestnika walk narodowowyzwoleńczych, działacza chrześcijańskiej demokracji, prekursora krajoznawstwa i wybitnego piewcy Zagłębia, zamordowanego przez hitlerowców w Oświęcimiu za działalność konspiracyjną.


SZLAK ŻÓŁTY im. ks. Jan Kudery - przebiegający od Brzezinki przez Biały Brzeg - Dziećkowice - Imielin - Błędów do Bierunia rest. " Stylowa" nosi imię prekursora krajoznawstwa ks. Jana Kudery /1872-1943/, proboszcza w Brzezince, autora wielu opracowań na temat historii miejscowości górnośląskich oraz "Obrazu ślązaków uczczenia godnych" pochowanego w Bieruniu Starym. Trasa szlaku prowadzi lasami Kotliny Mysłowickiej oraz Pagórkami Imielińskimi.


SZLAK NIEBIESKI szlak Hołdunowski - przebiegający od Janiny Barbary przez Giszowiec - Starą Wesołą - "Wesoła Falę" - KWK "Wesoła" - Ławki do Hamerli.


SZLAK CZARNY szlak Doliny Murckowskiej - łączy dwa ośrodki WPR Bolina przez skraj Giszowca - Starą Wesołą do Doliny Murckowskiej


SZLAK ZIELONY szlak 25-lecia PTTK - łączy dwa WPR Bolina przez skraj Giszowca - Starą Wesołą do Doliny Murckowskiej.